قصه های رمضان

کلاس زبان

شده از انجام دادن کاری خجالت زده بشی؟ مثلا وقتایی که اشتباه میکنی، یهویی و اتفاقی دردسر درست میکنی، یه کلمه رو اشتباه میگی ... ادامه مطلب